26. června – Den ozbrojených sil Ázerbájdžánu

26. června – Den ozbrojených sil Ázerbájdžánu

V Aktu o nezávislosti Ázerbájdžánské demokratické republiky, jenž byl podepsán 28. května 1918 se jednalo o nutnosti vytvořit vlastní armádu, o založení ozbrojených sil pro obranu před vnějším vměšňováním a pro likvidaci vnitřních nepřátelských sil. Z ohledu té nutnosti v prvním kabinetu, jenž byl zformován 28. května 1918 na pozici ministra obrany byl určen generál Chosrovbek Sultanov. 

Nehledě na to, že Demokratická republika existovala pouze 23. měsíců, byl zformován jeden z  důležitých atributů republiky,čímž je národní armáda. Dne 26. června bylo přijato usnesení o vzniku vojenského korpusu a tímto byl založen základ formování ázerbájdžánské národní armády.  Ale po zániku Ázerbájdžánské Demokratické republiky proces vybudování armády v zemi zastavil. Jenom po návratu celonárodního lídra Hajdara Alijeva k vládě v roce 1969 a díky jeho mimořádným zasluhám proces připravování vojenských kadrů se hodně urychlil. Hajdar Alijev nakonec dokázal uskutečnit založení vojenského lycea v roce 1971, které nosí jméno významého vojevůdce Džamšida Nachčivanského. Založení podobné vojenské školy nemohlo zůstat mimo pozornost Sovětského svazu. Komise, které se posílaly do Baku z Moskvy sice se snažily přesvědčit všechny, že nebyla žádná nutnost v založení podobné školy, díky úspěšné  diplomacii a předvídavé politiky Hajdara Alijeva byly ovdráceny tyhle snahy, naopak zajistil zvýšení zájmu o vojenskou službu a připravování ázerbájdžánských důstojníků.   

Ke konci 1991 v důsledku rozpadu SSSR Ázerbájdžán, jenž znovu vyhlásil svojií samostatnost se ocitl ve složité sociálně-politické situaci.

V létě 1993 po návratu na základě pozvání ázerbájdžánského národa celonárodní vůdce Hajdar Alijev udělal velké kroky ve směru vybudování národní armády. Dne 12. května 1994 po uzavření dohody o příměří v rámci arménsko-ázerbájdžánského konfliktu proces formování ázerbájdžánských ozbrojených sil se taky urychlil, v rámci úspěšné politiky se finančně-technické zabezpečení Národní armády zlepšilo, byla věnována velká pozornost zvýšení morální a psychologické připravenosti osobního sestavu. Armády.    

Od doby vzniku ázerbájdžánských ozbrojených sil již minulo sto let. Celonárodní vůdce, prezident Hajdar Alijev dne 22. května 1998 podepsal usnesení o vyhlášení dne 26. června jako svátek celonárodního dne ozbrojených sil. 

Na základě mimořádných služeb celonárodního vůdce Ázerbájdžánu Hajdara Alijeva Ozbrojené síly Ázerbájdžánu, jež vstoupily dnes pokračují svoji důstojnp misi pod řízením prezidenta Ilhama Alijeva.

Dnes můžeme s jistotou řici, že nejsilnější armáda v regionu – ozbrojené síly Ázerbájdžánu je schopná splnit rozkaz hlavního velitele, pana prezidenta Ilhama Alijeva pro zachování osvobození obsazených území Ázerbájdžánu. 

 

DALŠÍ ČLÁNKY