نژاد اسب مشهور «قره باغ» در پایگاه خبری فرانسه

نژاد اسب مشهور «قره باغ» در پایگاه خبری فرانسه

 

به مناسبت «سال شوشا»، مقاله ی تهیه شده از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در خصوص نژاد اسب «قره باغ» در تارنمای «La Gazette» منتشر گردید.

مؤلف مقاله روزنامه نگار سرشناس، همکار مرکز ترجمه ی کشوری حاجی عبدالله و مترجم مقاله به زبان فرانسوی، مترجم زبان فرانسوی مرکز فرهاد تقی زاده است.

لازم به ذکر است که تارنمای «La Gazette» با خیل خواننده ی فرهیخته ی خود به صورت متمادی اقدام به درج مقالات مربوط به جریان های اجتماعی سیاسی، و آثار نویسندگان و بزرگان علم و ادب سرشناس جهان می نماید.

 

 


 

 

https://www.lagazetteaz.fr/news/culture/8403.html

 

 

 

مقالات دیگر