نظرات ارامنه ی مشهور در باره ی ملت، زبان و فرهنگ خودشان

نظرات ارامنه ی مشهور در باره ی ملت، زبان و فرهنگ خودشان

شمارِ زیادی از دانشمندان، فیلسوفان و نویسندگان نقطه نظرات خود را در خصوص خصائل اخلاقی ارامنه بیان نموده اند. ولی دقیق ترین نقطه نظرات را در خصوص تاریخ، ماهیت، و فرهنگ ارامنه متفکرین ارمنی به تفصیل بیان کرده اند. شمه ای از این نقطه نظرات را به عنوان نمونه ذکر می کنیم:

 

 

یغیشه چارِنز (شاعر): « در میان ملت ما نطفه ی ریاکاری در همان بطن مادر بسته می شود.»

 

اوانس طومانیان (نویسنده): «رهایی واقعی باید از درون سرچشمه بگیرد، ما ارامنه از درون بیماریم.»

 

گئورگ آصلان (مورخ): «هر جا که نان فراوان است، ارامنه آنجا را وطن خود می پندارند.»

 

کروب پاتکانوف (مورخ): «ارامنه هیچ گاه در طول تاریخ بشر قادر به ایفای هیچ نقشی نشده اند.»

 

مانوک آبگیان (زبان شناس، ادیب): «این که ریشه ی ارامنه در کجا است و چگونه، کی، از کجا و از چه راهی به اینجا آمده اند برای خود ما هم معلوم نیست و هیچ اطلاعات دقیقی در این باره وجود ندارد.»

 

خاچاطور آبوویان (نویسنده): «این زبان ترکی لعنتی گویی دعای خیر خداوند را پشت سر خود دارد ... ما ارامنه در تمامی اعیاد و مراسم خودمان هم به زبان ترکی سرود می خوانیم. دست کم 50 درصد از کلمات زبان ما ترکی است. زبان ترکی و آذربایجانی آن چنان به زبان ما نفوذ پیدا کرده است که ترانه ها، اشعار، ضرب المثل ها در زبان ما به این زبان بیان می شود.»

 

لوان دابگیان (مورخ): «ارامنه هستی خود را مستقیماً مدیون ترک ها هستند. اگر ما در بیزانس و یا اروپا زندگی کرده بودیم حالا از ارامنه هیچ چیزی جز یک نام در تاریخ باقی نمانده بود.»

 

گازاروس آقایان (شاعر، نویسنده): «در زبان شعری عاشیق های ما داستان وجود ندارد، تمامی داستان ها به زبان آذربایجانی است. علت این که ما از بایاتی های آذربایجانی استفاده می کنیم این است که این زبان بسیار گسترده و دارای کلماتی با معانی چندگانه است. عاشیق های ارمنی در سخن گفتن به زبان آذربایجانی هیچ مشکلی احساس نمی کنند این زبان برای ارامنه زبان بیگانه نیست، خودی است. به همین خاطر ما به زبان ترکی می خوانیم.»

 

چوروگ گوستانیان (ادیب): «عاشیق های ما شعر و داستان به زبان خودمان ندارند، همه ی آنها صرفاً به زبان ترکی است.»

 

آوت ترتریان (موسیقیدان): «ارامنه در زبان گفت و گو و برای برقراری ارتباط همیشه از ضرب المثل های آذربایجانی استفاده می کنند.»

 

ادوین آروستامیان (زبان شناس): «بسیاری از ضرب المثل ها و سخنان بزرگان آذربایجانی بدون آن که به زبان ارمنی ترجمه شوند به همان زبان اصلی استفاده می شوند. علت امر این است که زبان آذربایجانی از فلسفه ای عمیق بهره می برد و ضرب المثل های آن قابل ترجمه شدن نیست.»

 

جانت نعلبندیان (ادیب): «آرزوی همیشگی ام این بوده که سخن ارمنی بدون کلمات بیگانه بشنوم ولی تا به امروز به این آرزوی خود نائل نگردیده ام.»

 

پرچ پروشیان (فولکلور شناس): «مردان ارمنی بیاتی های ترک را شنیده و به زبان ترکی گریه می کنند زنانشان هم با ناله های خود آنها را همراهی می کنند.»

 

آراکل باباخانیان (زبان شناس): «عاشیق های ارمنی زمانی که می خواهند زندگی را ترنم کنند از زبان آذربایجانی استفاده می کنند. زیرا زبان آذربایجانی بسیار غنی تر از زبان ارمنی است.»

 

گِگام تاروردیان (فولکلورشناس): «بخشی از اشعاری که از عاشیق های ارمنی گردآوری کرده ام صرفاً به زبان آذربایجانی است.»

 

نیکوگایوز تیگرانوف (موسیقیدان): «در کتاب نوت موسیقی الکساندر اسفندیاراف تعداد زیادی تصانیف و موسیقی مقامی هست: «ماهور»، «راست»، «چهارگاه»، «شوشتر»، «کرد شهناز»، .... ا. اسفندیاراف این منابع را در بسیاری از آثار خود نیز استفاده کرده است. گوش ارامنه از آوای تار و کمانچه پر شده است.»

 

آرام خاچاطوریان (آهنگساز): «من عاشق آذربایجانم!»

 

منبع:

http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-290799.pdf

مقالات دیگر