در مورد ما

منشور بنیاد فعالیت

 

مرکز بر اساس فرمان صادره از سوی ریاست جمهوری آذربایجان، الهام علی اف، به تاریخ 23 می 2012 (3 خرداد 1392) تأسیس گردید.

هدف فعالیت های مرکز عبارت است از استفاده ی صحیح از زبان رسمی کشور، سازماندهی و ساماندهی امر ترجمه به صورت متمرکز در سطح کشور، شناساندن و تبلیغ ادبیات آذربایجانی در سطح بین المللی و معرفی ادبیات کشورهای خارجی در آذربایجان.

رسته ی فعالیت مرکز به شرح زیر است:

-          انجام تمهیدات لازم به منظور استفاده ی صحیح از زبان رسمی کشور و تکمیل امر ترجمه در کشور؛

-          انجام تدابیر لازم به منظور تبادلات اجتماعی - سیاسی، فرهنگی -  ادبی و انجام تدابیر لازم به منظور تنظیم روابط بین الملل از نقطه نظر ترجمه و زبان و تکمیل این فرایند؛

-          اداره ی امور ترجمه در کشور به صورت متمرکز، آماده سازی کادر ترجمه با سطح دانش و تخصص بالا؛

-          شناساندن و تبلیغ زبان آذربایجانی در خارج از کشور و ادبیات کشورهای خارجی در آذربایجان و ترجمه و نشر آثار ادبی فاخر آذربایجانی به زبان های خارجی و آثار ادبی فاخر جهان به زبان رسمی کشور؛

-          انجام تدابیر لازم در خصوص نظارت بر استفاده ی درست از زبان رسمی کشور در آثار ترجمه ی کشور و ساماندهی و تکمیل فرایند ترجمه آثار علمی، فنی، پزشکی و رشته های دیگر.

 

تارنماها و درگاه های مرکز ترجمه:

 

 

 

جوایز ویژه ای که مرکز آنها را بنیاد نهاده است: 

جایزه به خاطر دستاوردهایی که در زمینه ی ترجمه ی ادبی داشته؛

فرمان

نشان ویژه ی سینه؛

دیپلم افتخار ویژه.