Tarihimizin Hanlıklar Dönemini Araştıran Kitap Moskova’da Yayınlandı

Tarihimizin Hanlıklar Dönemini Araştıran Kitap Moskova’da Yayınlandı

Ünlü Azerbaycan bilim adamı, Ord.Dr.Ramiz Mehtiyev’in “Tarihimizin Hanlıklar Dönemi Siyasal Mirası Belgeler Işığında” kitabı (Azerbaycan Devlete Tercüme Merkezi) Moskova’da yayınlandı.

Kitap Azerbaycan tarihinin ağrılı ve hassas aşamalarından olan eski hanlıklar döneminin şimdiye kadar tarih bilimine gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkarılmakla, ciddi bilimsel tartışmalara neden olan bazı karanlık olaylara ışık tutuyor, olaylar, tarihi şahıslar güvenilir bilimsel olgular ve arşiv belgeleri aracılığıyla tanıtılıyor.

Eseri Rusçaya çeviren – Rüste Ahundova, metinlere ait açıklama ve notların yazan – Dr.Eldar Emirov, arşiv belgelerini Farsçadan çeviren çevirmen – Azerbaycan Bilimler Akademisi Kafkasşünaslık Enstitüsü Başkan Yardımcısı Şahin Yahyayev, editörü – Nadiye Kafarova ve Ferruh Rızayev’dir. 

Kitap tarihçiler ve kaynak bilimciler, bu bağlamda Azerbaycan’ın eski tarihiyle ilgilenen büyük okur kitlesi için değerli bilimsel kaynaktır. 

DİĞER MAKALELER