درج مقاله ی بلند در خصوص شاعره های شوشا در مجله ی ادبی ترکیه

درج مقاله ی بلند در خصوص شاعره های شوشا در مجله ی ادبی ترکیه

 

مجله ی زبان و ادبیات ترکیه در شماره 163 خود مقاله ی بلندی در خصوص کتاب «سه شاعره ی بزرگ قاراباغ»، که به مناسبت «سال شوشا» از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان انتشار یافته است، درج نموده است. این مقاله اختصاص به زندگینامه و آثار ادبی سه شاعره ی بزرگ آذربایجان که در شهر شوشا به دنیا آمده اند، خان قئزی ناتوان، فاطمه خانم کمینه و آشئق پری دارد.

مؤلف این مقاله، که تحت نام «شوشا و سه شاعره ی بزرگ قاراباغ» درج شده است، دانشمند بزرگ ترکیه، پروفسور مرات ارتاش است.

لازم به توضیح است این کتاب حاوی تابلوهای نفیسی است که تداعی کننده ی محیط ادبی و فرهنگی شهر تاریخی و فرهنگی شوشا در قرن نوزدهم و مجالس ادبی، هنرهای دستی، مجالس موسیقی مقامی آذربایجانی و ساختار معماری محلات و خیابان های این شهر بزرگ فرهنگی را است. مؤلف کتاب ادیب و دانشمند بزرگ، دکترای زبان شناسی ولایت قلی اف و ویراستار آن خانم اراده موسالی است.

 

 

Türkiyə dərgisində Şuşa şairləri haqqında 

 

 

 

مقالات دیگر