«قتل عام 31 مارس» در رسانه های جمعی جهان

«قتل عام 31 مارس» در رسانه های جمعی جهان

 

در چهارچوب طرح «حقایق آذربایجان در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی آذربایجان تعدادی از پایگاه های خبری جهان اقدام به انتشار مطلب «قتل عام 31 مارس»، تهیه شده در مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، نموده انداز جمله: تارنماهای “Ashurnews.com”, “Afkarhura.com” از عراق، تارنمای “News İnternational” از مصر، تارنمای «Relexiones Internacionales» از السالوادور.

این مطلب، که حاوی حقایق و مستندات تاریخی است، فاجعه ای را روایت می کند که ارامنه ی مسلح در 31 مارس 1918 در شهرهای باکو، شاماخی، قوبا و دیگر شهرهای آذربایجان رقم زده و هزاران تن مردم بی دفاع را به خاک و خون کشیدند.

 

 

 

الإبادة الجماعية في الـ 31 مارس / أذار في الوثائق التاريخية - شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية

http://www.ashurnews.com/%D8%A7%D9%84

https://afkarhura.com/?p=26776

https://reflexionesinternacionalessv.blogspot.com/2022/03/blog-075.html

 

 

 

 

مقالات دیگر