کتاب «پیروزی قره باغ – ناگفته های جنگ 44 روزه» منتشر گردید

کتاب «پیروزی قره باغ – ناگفته های جنگ 44 روزه» منتشر گردید

 

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اقدام به انتشار کتاب نفیس «پیروزی قره باغ ناگفته های جنگ 44 روزه» نموده که روز شمار وقایع جنگ 44 روزه ی وطن است.

در کنار شرح صحنه های واقعی نبرد، کتاب به زمینه های شکل گیری مناقشه ی قره باغ نیز پرداخته و با به تصویر کشیدن مسیری که ما را به سوی پیروزی در نبرد در راه مام میهن رهنمون گشت، جزئیات این نبرد پیروزمندانه و نقش پشتیبانی سیاسی و معنوی کشور برادر ترکیه در این نبرد و نقش بی بدیل اراده ی سیاسی تزلزل ناپذیر جناب الهام علی اف، فرمانده کل قوای مظفر آذربایجان را در این پیروزی تحلیل نموده و رخدادهای نبرد پیروزی را به صورت روز شمار به رشته ی تحریر درآورده است.

مؤلف این کتاب نویسنده ی سرشناس تُرک پروفسور آیگور عطار است. نریمان عبدالرحمانلی، کماله علی اکبراوا، و ربیقه زینال اوا کتاب را از متن ترکی به آذربایجانی ترجمه نموده اند و اعتماد باشکچید آن را ویرایش نموده است.

 

این کتاب در چاپخانه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به زیور طبع آراسته گردیده است.

 

علاقمندان می توانند کتاب را از کتابفروشی های معتبر تهیه نمایند.

 

مقالات دیگر

  • داستان جاوید زیناللی در تارنماهای ادبی اتریشی داستان جاوید زیناللی در تارنماهای ادبی اتریشی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، داستان «کُتِ معلم جغرافیا» اثر نویسنده ی سرشناس آذربایجانی جاوید زیناللی، در تارنمای « Gedichtesammlung.net» از کشور اتریش منتشر گردید

  • داستان شاهمار در تارنماهای ادبی خارجی داستان شاهمار در تارنماهای ادبی خارجی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، داستان «گمشده» اثر نویسنده ی سرشناس آذربایجانی، شاهمار، در تارنمای «alhariri.info» الجزایر و «alnoor.se» عراق منتشر گردید.


  • کتاب مصور «شوشا مروارید قاراباغ» - تحفه ای به مناسبت «سال شوشا» کتاب مصور «شوشا مروارید قاراباغ» - تحفه ای به مناسبت «سال شوشا»

    مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به مناسبت «سال شوشا» کتاب مصور «شوشا، مروارید قاراباغ» را منتشر نموده است. این کتاب تاریخ شهر شوشا را، که سنگ بنای آن، به عنوان پایتخت قاراباغ، در سال 1752 گذاشته شد، بازگو می کند.