داستان صابر احمدلی در تارنمای ادبی الجزایر

داستان صابر احمدلی در تارنمای ادبی الجزایر

 

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در جهان» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، تارنمای ادبی «Aladabia.net» اقدام به انتشار ترجمه ی عربی داستان «صدایی که از دریا می آید»، اثر صابر احمدلی  را درج نموده است.

این داستان را احمد سامی العیادی از زبان آذربایجانی به زبان عربی ترجمه نموده است.

لازم به ذکر است که این تارنمای ادبی دارای خیل عظیم خوانندگان از 20 کشور عربی است.

 

 

 

 

 

 

 

https://aladabia.net/2021/04/13/%D9%82%D8%B5%

          

 

 

مقالات دیگر