شعر «باران می شورد، خورشید خشک می کند» در مجله ی ادبی اتریش

شعر «باران می شورد، خورشید خشک می کند» در مجله ی ادبی اتریش

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در جهان» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، مجله ی ادبی «Schreib Was» اقدام به انتشار ترجمه ی آلمانی شعر« باران می شورد، خورشید خشک می کند» اثر شاعر مردمی آذربایجان، رامز روشن، نموده است.

 

 

 

https://www.schreibwas-dasmagazin.at/magazin-shop/ausgaben-2021/ پیوند:

 

مقالات دیگر