نمادهای کشوری

 

ماده 23: نمادهای کشوری آذربایجان (ماده ی قانون اساسی)

(1) نمادهای کشوری جمهوری آذربایجان عبارتند از: پرچم کشوری جمهوری آذربایجان، نشان کشوری جمهوری آذربایجان و سرود ملی جمهوری آذربایجان.

(2) پرچم کشوری جمهوری آذربایجان متشکل از سه نوار عریض افقی با عرض یکسان است. نوار بالایی به رنگ آبی، نوار میانه به رنگ قرمز و نوار پایینی به رنگ سبز است. در درون نوار قرمز، در دو روی پرچم، عکس هلال ماه و ستاره ی هشت گوش به رنگ سفید نقش شده است. نسبت عرض پرچم به طول آن 1:2 است.

(3) تصویر پرچم کشوری جمهوری آذربایجان، تصویر نشان دولتی جمهوری آذربایجان، موسیقی و کلام سرود ملی جمهوری آذربایجان را قانون اساسی مشخص می نماید.

 

 

پرچم کشوری جمهوری آذربایجان

 

 

شکل 1 پرچم

پرچم سه رنگ جمهوری آذربایجان، بر اساس تصمیمات دولت جمهوری مردمی آذربایجان، به تاریخ 9 نوامبر 1918 تصویب گردیده است. به هنگام سقوط حکومت جمهوری مردمی آذربایجان در 28 آوریل 1920 و استقرار حکومت شوروی، آذربایجان از این پرچم امتناع نمود.

این پرچم برای دومین بار در تاریخ 17 نوامبر سال 1990، بر اساس تصمیمات مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان، دوباره زنده شده و به عنوان پرچم دولتی جمهوری نخجوان تعیین گردید. در عین حال، مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان از شورای عالی آذربایجان شوروی درخواست نمود که درخواستی تحت عنوان شناخته شدن پرچم سه رنگ به عنوان نماد رسمی آذربایجان ارائه نماید.

در پنجم فوریه سال 1991 شورای عالی جمهوری آذربایجان درخواست ارائه شده از سوی مجلس عالی جمهوری آذربایجان را مورد بررسی قرار داده و پرچم سه رنگ را به عنوان نماد جمهوری آذربایجان مصوب نمود.

پرچم کشوری جمهوری آذربایجان دارای سه نوار عریض افقی با عرض یکسان است. نوار بالایی به رنگ آبی، نوار میانه به رنگ قرمز و نوار پایینی به رنگ سبز است. رنگ آبی سمبل مردم ترک (آذربایجانی)، رنگ قرمز سمبل آزادی، مردم سالاری (دموکراسی) و حقوق بشر و رنگ سبز نیز سمبل تمدن اسلامی است. در درون نوار قرمز، در دو روی پرچم، عکس هلال ماه و ستاره ی هشت گوش به رنگ سفید نقش شده است. نسبت عرض پرچم به طول آن 1:2 است.

 

 

نشان کشوری جمهوری آذربایجان


شکل 2 نشان

به منظور طراحی نشان کشوری جمهوری مردمی آذربایجان، مسابقه ای در تاریخ 30 ژانویه 1920 اعلام گردید و بنا بوده در تاریخ 28 می نشان کشوری به تصویب برسد. ولی به علت سقوط حکومت جمهوری مردمی آذربایجان  در 28 آوریل 1920 تصویب نگردید.

در 17 نوامبر سال 1990 مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان، ضمن بررسی تعیین نشان دولتی، از شورای عالی آذربایجان شوروی درخواست نموده بود که مسابقه ی جدیدی برای طراحی نشان کشوری برای جمهوری آذربایجان اعلام نماید.

بر اساس تصمیم شورای عالی جمهوری آذربایجان، در تاریخ 5 فوریه 1991 مسابقه ای اعلام گردید. طی مذاکراتی که در سال های 1991 1992 صورت گرفت، پیشنهاد گردید که یکی از طرح هایی که در سال های 1919 1920 طراحی شده است به عنوان نشان دولتی پذیرفته شود.

مطابق تصمیم مورخه 19 ژانویه 1993 شورای عالی جمهوری آذربایجان بر اساس قانون اساسی یکی از طرح های تهیه شده طی سال های 1919 1920، با اندکی تغییرات، به عنوان نشان جمهوری آذربایجان تصویب گردید.

نشان دولتی جمهوری آذربایجان نماد استقلال کشور آذربایجان است. نشان کشور جمهوری آذربایجان یک سپر شرقی است که روی آن قوسی، که یک سمت آن شاخه ی بلوط و طرف دیگرش سنبل است، قرار گرفته است. بر روی سپر، در زمینه ی رنگ های پرچم جمهوری آذربایجان، ستاره ی هشت گوش و در مرکز این ستاره شعله نقش شده است.

ستاره ی نقش شده روی سمبل همان معنایی را دارد که در روی پرچم حاوی آن است نشانگر هشت شاخه ی ملت ترک است. کناره های آن با رنگ محو با سه نوار رنگی مشخص شده است: سبز (پایین)، قرمز (وسط) و آبی (بالا). این رنگ ها نشانگر همان معنایی هستند که در پرچم وجود دارد. در میان تمامی گوشه های ستاره در روی نوار آبی رنگ تعداد هشت نقطه وجود دارد. در داخل ستاره ی بزرگ تصویر آتش نقش شده است. این شعله نام دیگر کشور سرزمین آتش را تداعی می کند. آتش سمبل آزادی نیز هست. بر روی نوار طلایی رنگی که تمامی این نقوش را احاطه نموده است، قوس متشکل از شاخه بلوط و سنبل جای گرفته است.

 

تصویر نمایان نشان کشوری باید در اماکن زیر نصب گردد:

-         اقامتگاه و اتاق کار رئیس جمهوریِ جمهوری آذربایجان؛

-           ساختمان مجلس جمهوری آذربایجان، سالن اجلاس آن و اتاق کار رئیس مجلس؛

-         در تمامی دادگاه ها، ساختمان های دادگاه های نظامی، سالن های دادگاه ها، اتاق های کار رؤسای دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی جمهوری آذربایجان؛

-         ساختمان های دولتی جمهوری آذربایجان، در مواردی که در قانون مشخص گردیده است؛

-         نمایندگی های دیپلماتیک و تجاری جمهوری آذربایجان و ساختمان های کنسولگری ها.

 

سرود ملی جمهوری آذربایجان

شورای وزیران جمهوری مردمی آذربایجان در 30 ژانویه 1920 در خصوص تهیه ی سرود ملی تصمیم گرفته و مسابقه ای در این خصوص از سوی وزارت آموزش مردمی اعلام گردید. ولی به علت سقوط جمهوری مردمی در 27 آوریل 1920 تصویب سرود ملی میسر نگردید.

در تاریخ 27 ماه می 1992 قانون جمهوری آذربایجان «در خصوص سرود ملی جمهوری آذربایجان» تصویب گردید. بر اساس این قانون، «مارش آذربایجان»، که موسیقی آن اثر آهنگساز معروف عُزیر حاجی بیگوف و کلام آن اثر شاعر احمد جواد است به عنوان سرود ملی جمهوری آذربایجان تصویب گردید.

 

موسیقی: اثر عُزیر حاجی بیگوف و

کلام: اثر احمد جواد است

ای آذربایجان! ای آذربایجان!

ای سرزمین باشکوه فرزند قهرمانش!

جملگی برای جان فدا کردن بهر تو آماده ایم!

جملگی بهر تو آماده ایم که خون بریزیم!

با پرچم سه رنگت مسعود زندگی کن!

هزاران جان فدا گردیدند،

سینه ات میدان نبرد گردید!

هر سربازی که از حق خود گذشت،

هر یک سرانجام یک قهرمان شدند!

تا تو شوی گلستان،

هر آن جانمان فدای تو باد!

هزار و یک محبتِ تو،

در سینه ام جای گرفته!

از بهر حفظ ناموست،

برای برافراشتن پرچمت،

همه ی جوانان اشتیاق دارند!

ای میهن باشکوه! ای میهن باشکوه!

 

ای آذربایجان! ای آذربایجان!