“Çexovdan Markesə qədər” kitabı işıq üzü gördü

“Çexovdan Markesə qədər” kitabı işıq üzü gördü

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin “Tərcümə Mərkəzinin kitabları” seriyasından növbəti tərcümə toplusu işıq üzü görüb.

“Çexovdan Markesə qədər” adlanan bu toplu XX əsr dünya ədəbiyyatı mənzərəsini yığcam hekayə janrının vasitəsilə işıqlandırmağa cəhd edir.

Kitabda A.P.Çexov, A.Rünoske, Ş.Anderson, F.Kafka, K.X.Sela, U.Folkner, V.Borhert, M.Venturi, F.Rot, P.Handke, L.O.Flaerti kimi, ayrı-ayrı mədəniyyətlərin ədəbiyyatını təmsil edən görkəmli ədiblərin məşhur əsərləri yer alıb.


Qalereya

VƏ DİGƏR...