درج مقاله ای در باره ی یهودیان آذربایجان در تارنمای فرانسوی

درج مقاله ای در باره ی یهودیان آذربایجان در تارنمای فرانسوی

در چهارچوب طرح «حقایق آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، تارنمای «Musulmans en France» اقدام به انتشار مقاله ی «یهودیان آذربایجان» نموده است.

در این مقاله مطالبی در خصوص تاریخچه ی اسکان یهودیان در آذربایجان و سنت چند فرهنگی و تسامح و تساهل غنی موجود در آذربایجان بیان گردیده است.

مؤلف مقاله روزنامه نگار سرشناس، همکار مرکز ترجمه ی کشوری حاجی عبدالله و مترجم مقاله به زبان فرانسوی، مترجم زبان فرانسوی مرکز فرهاد تقی زاده است.

لازم به ذکر است که تارنمای «Musulmans en France» با خیل خواننده ی فرهیخته ی خود به صورت متمادی اقدام به درج مقالات نویسندگان و بزرگان تاریخ، علم و ادب سرشناس جهان می نماید.

 

 

https://musulmansenfrance.fr/les-juifs-dazerbaidjan/

 

 

مقالات دیگر