مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان آزمون انتخاب مترجمین شفاهی و کتبی برگزار می نماید

     

 

 

در راستای تکمیل زبان و ترجمه در سطح کشور و شناسایی مترجمین حرفه ای، مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان اقدام به اجرای آزمون انتخاب مترجمین شفاهی و هم زمان و کتبی می نماید.

در مرحله ی نخست این سری آزمون ها توانمندی مترجمین شفاهی و همزمان زبان انگلیسی در رشته ی اجتماعی سیاسی سنجیده شده و برای کسانی که حائز رتبه های لازم گردند گواهی مربوطه صادر خواهد گردید.

علاقمندان به شرکت در این آزمون ها می تواند مدارک ذیل را تا تاریخ 30 نوامبر 2021 (برابر با 9 آذر ماه 1400) از طریق رایانشانی (ایمیل)  (info@aztc.gov.az) به مرکز ترجمه ی کشوری فرستاده و یا مدارک چاپی را به نشانی شهر باکو، بخش نسیمی، خیابان علیمردان بیگ توپچوباشوف شماره 74 ارسال نمایند.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

1-     کپی کارت شناسایی

2-     سی. وی.

 

تذکر:

1-     بابت امتحان هزینه دریافت خواهد شد.

 

شماره تلفن تماس: 69 10 595 (12 994+) - داخلی 107

 

 

 

مقالات دیگر