Nəsiminin qəzəllər toplusu Rusiyanın mərkəzi kitabxanalarında

Nəsiminin qəzəllər toplusu Rusiyanın mərkəzi kitabxanalarında

Dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə Moskvada nəşr olunmuş “И стал Путем Истины я сам” kitabı (Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi) adları aşağıda göstərilən Rusiya kitabxanalarına yerləşdirildi:

1. Rusiya Dövlət Kitabxanası, Moskva (https://www.rsl.ru/)

2. Rusiya Milli Kitabxanası, Moskva (http://nlr.ru/)

3. Rusiya Federasiyası Prezident Administrasiyası Kitabxanası, Moskva (https://www.prlib.ru/item/426645)

4. Rusiya Federasiyası Parlament Kitabxanası, Moskva (https://parlib.duma.gov.ru/)

5. M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası  (https://www.msu.ru/info/struct/dep/library.html)

6. Rusiya Elmlər Akademiyası Kitabxanası, Sankt-Peterburq (http://www.rasl.ru/)

7. Rusiya Dövlət İncəsənət Kitabxanası, Moskva (http://liart.ru/ru/)

8. M.İ.Rudomino adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanası, Moskva (https://www.culture.ru/institutes/4211/vserossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-inostrannoi-literatury-imeni-m-i-rudomino)

9. Rusiya Elmlər Akademiyasının Ümumrusiya Elm İnkişafı İnstitutu, Moskva (http://rucompromat.com/organizations/vserossiyskiy_institut_nauchnoy_i_tehnicheskoy_informatsii_ran)

10. Rusiya Dövlət İctimai-Elmi Kitabxanası, Moskva (http://www.gpntb.ru/)

11. Rusiya Dövlət Uşaq Kitabxanası, Moskva (https://rgdb.ru/ )

12. Rusiya Təhsil Akademiyasının K.D.Uşinski adına “Kitabxana” İnformasiya Mərkəzi, Moskva (http://www.gnpbu.ru/)

13. Rusiya Elmlər Akademiyasının İctimai Elmlər üzrə Elmi İnformasiya İnstitutu, Moskva (http://inion.ru/library/about/)

14. Rusiya Dövlət İctimai Tarix Kitabxanası, Moskva (https://www.shpl.ru/)

15. Rusiya İnformasiya Teleqraf Agentliyinin Milli Nəşriyyat Fondu, Moskva (https://tass.ru/moskva)

16. Rusiya Elmlər Akademiyasının Dövlət İctimai Kitabxanası (Sibir) (http://www.spsl.nsc.ru/)

17. P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının S.İ.Taneyeva adına Elmi Musiqi Kitabxanası, Moskva (http://taneevlibrary.ru/)

18. İ.Y.Franko adına Krım Universal Elmi Respublika Kitabxanası, Simferopol (http://franco.crimealib.ru/)

19. Uzaq Şərq Dövlət Elmi Kitabxanası, Xabarovsk (http://www.fessl.ru/)

20. V.N.Orlov adına Krım Respublika Uşaq Kitabxanası, Simferopol (http://orlovka.org.ru/)

VƏ DİGƏR...