Azerbaycan Cumhuriyetinin Bakanlar Kuruluna Bağlı Tercüme Merkezi Tercüme İşinin Mükemmelleştirilmesi Amacıyla Kurslar yapıyor

Azerbaycan Cumhuriyetinin Bakanlar Kuruluna Bağlı Tercüme Merkezi Tercüme İşinin Mükemmelleştirilmesi Amacıyla Kurslar yapıyor

Kurslarda iki yönde çalışmalar yapılacak:

1.      Uzmanlık kursları – aşağıdaki diller üzere:

 

Yabancı dil

 

Uzmanlık konusu

 

İngilizce

Edebi ve Sözel alanlarda çevriler

Medya

Mali veekonomik metinlerin çevirisi

Fransızca

Medya

Resmi, Hukuki Yazışmalar

Almanca

Edebi ve Sözel alanlarda çevriler

Resmi, Hukuki Yazışmalar

İtalyanca

Edebi ve Sözel alanlarda çevriler

Medya

Genel Tıp metinlerinin çevirisi

Resmi, Hukuki Yazışmalar

İspanyolca

Medya

Siyasal alanda metinlerin çevirisi

Resmi, Hukuki Yazışmalar

Rusça

Edebi ve Sözel alanlarda çevriler

Türkçe

Edebi ve Sözel alanlarda çevriler

 

 

Resmi, Hukuki Yazışmalar

Farsça

Resmi, Hukuki Yazışmalar

Arapça

Edebi ve Sözel alanlarda çevriler

 

 

2.  Dil kursları  - değişik seviye ve aşağıdaki diller üzereyapılıyor:

İngilizce

Almanca

Fransızca

İspanyolca

İtalyanca

Rusça

Türkçe

Farsça

Arapça

 

 

Kurslar 12 Ocak 2015 tarihinden çalışmaya başlıyor. Uzmanlık kurslarının süresi 3 ay, dil kurslarının süresi 6 aydır. Dersler haftada 2 kez, 1.5’er saat olmakla, Tercüme Merkezin’de yapılacakKurslara son kayıt tarihi 22 Aralık 2014 

Kursların aylık ücreti 35 AZN’dır.  

Kurslara kayıt yaptırmak için aşağıdaki belgeler ostaad4resine gönderilmeli veyabasılı şekilde Azerbaycan Cumhuriyetinin Bakanlar Kuruluna Bağlı Tercüme Merkezi Kurs yönetimine sunulmalıdır.

Kurslara kayıt için gereken belgeler:

1) Nüfus cüzdanının kopyası

2) 2 fotoğraf

3) CV

Adres:                       ElimerdanTopçubaşovsok., 74.

E-mail:                      idk@aztc.gov.az

İletişim:      (+994 12) 595-10-69

 

 

DİĞER MAKALELER