کتاب دو جلدی فرانتس کافکا به سفیر استرالیا اهداء گردید

کتاب دو جلدی فرانتس کافکا به سفیر استرالیا اهداء گردید

سفیر فوق العاده و تام الاختیار اتریش جناب برنارد الکساندر بایرل در تاریخ 5 می در مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان حضور یافت.

در حین دیدار طرفین در خصوص آثار ادبی جهان، که از سوی مرکز ترجمه ی کشوری منتشر گردیده است، به ویژه آثار ادبی اتریش تبادل نظر نمودند.

برنارد الکساندر بایرل: «توجه و دقتی که مرکز به ادبیات اتریشی مبذول داشته هر زمان مایه ی مباهات ما بوده است.

 

 

گالری

مقالات دیگر