تیتر اخبار
" خزر " در کتابخانه ی الکترونیکی ترکیه
" خزر " در کتابخانه ی الکترونیکی ترکیه

مجله ادبیات دنیا ی "خزر" به استفاده ی کتاب خوانان پورتال "پخش ایدال ...

پورتال "بوکووید" اوکراین از مهدی حسین زاده نوشت.
پورتال "بوکووید" اوکراین از مهدی حسین زاده نوشت.

فرزند قهرمان آذربایجان شجاع اتحاد شوروی مهدی حسین زاده می ...

گواهینامه های بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان به صاحبانش عطاء داده شد
گواهینامه های بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان به صاحبانش عطاء داده شد

تعیین متخصصین ورزیده برگزار می شود  به اتمام رسیده است. به مترجمینی که از ...

Aydın yol (arxiv)
  • Aydın yol (arxiv)