تیتر اخبار
حضور سفیر مکزیک در بنیاد ترجمه
حضور سفیر مکزیک در بنیاد ترجمه

در بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان بوده است. هنگام دیدار راجع به پروژه های در نظر گرفته که... 

ادبیات آذربایجان  در کتابخانه های مرکزی فرانسه
ادبیات آذربایجان در کتابخانه های مرکزی فرانسه

در شبکه ی کتابخانه های ملی و دانشگاه های دولتی فرانسه از جمله در ...

کتابی راجع به دوران خاندان های آذربایجان در کتابخانه های روسیه
کتابی راجع به دوران خاندان های آذربایجان در کتابخانه های روسیه

"میراث سیاسی دوره ی خاندان های تاریخ ما زیر نور اسناد" (مولف - رامیز مهدی اف) در کتابخانه های عمده ی  روسیه جا به جا گردیده است

Aydın yol (arxiv)
  • Aydın yol (arxiv)