تیتر اخبار
داستان آذربایجان در درگاه ادبی گرجستان
داستان آذربایجان در درگاه ادبی گرجستان

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی (ADTM)»...

کاتالوگ مرکز ترجمه ی کشوری برای سال های 2014 – 2019 منتشر گردید
کاتالوگ مرکز ترجمه ی کشوری برای سال های 2014 – 2019 منتشر گردید

کاتالوگ فعالیت های پنج ساله ی مرکز ترجمه ی کشوری تحت...

گواهینامه های صادره از سوی مرکز ترجمه به صاحبانشان اعطاء گردید
گواهینامه های صادره از سوی مرکز ترجمه به صاحبانشان اعطاء گردید

مرکز ترجمه ی کشوری جمهوری آذربایجان در راستای...

Aydın yol (arxiv)
  • Aydın yol (arxiv)