تیتر اخبار
مجموعه ی غزلیات نسیمی در خارکوف ارائه داده شد. (عکس و فیلم)
مجموعه ی غزلیات نسیمی در خارکوف ارائه داده شد. (عکس و فیلم)

در شهر خارکوف رویدادی اختصاص به سالگرد ۶۵۰ ساله شاعر نابغه...

مجموعه ی غزلیات نسیمی در اتحادیه ی نویسندگان اوکراین ارائه داده شد.
مجموعه ی غزلیات نسیمی در اتحادیه ی نویسندگان اوکراین ارائه داده شد.

ساله ی  شاعر نابغه ی آذربایجان، عماد الدین نسیمی در اوکراین به عرصه در...

نویسنده ی معروف مکزیکی در بنیاد ترجمه
نویسنده ی معروف مکزیکی در بنیاد ترجمه

نوامبر نویسنده ی معروف مکزیکی داوید توسکانا و سفیر...

Aydın yol (arxiv)
  • Aydın yol (arxiv)