Kütləvi informasiya vasitələrində yer almış qüsurlu mətnlərdən nümunələr

VƏ DİGƏR...