Azərbaycan hekayələri Fransada təqdim olundu (Qısa versiya)

Azərbaycan hekayələri Fransada təqdim olundu (Qısa versiya)

VƏ DİGƏR...