Tərcümə praktikası

Tərcümə praktikası

Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi – ölkədə tərcümə işinin təkmilləşdirilməsi, peşəkar tərcüməçi kadrlarının yetişdirilməsi istiqamətində ali təhsil ocaqlarından tərcümə praktikasına göndərilən tələbələrlə, mütəmadi olaraq, istehsalat təcrübəsi işi aparır.

Tələbələr bu müddət ərzində peşəkar mütəxəssislərin tərcümə işinə yanaşma prinsipləri ilə tanış olur, tərcümənin məhdud sahələr və dillər üzrə nəzəri və praktiki istiqamətləri  ilə bağlı müvafiq bilik və  bacarıq  əldə edirlər.
Tərcümə praktikasının, gələcək tərcüməçilərə sahə seçimi və bacarıq imkanlarının müəyyən edilməsi üzrə əhəmiyyətini nəzərə alaraq, istehsalat təcrübəsinin yeni formatlarda keçirilməsi üzrə işlər davam etdirilir.

 

Qalereya

VƏ DİGƏR...