“Azәrbaycanın enerji siyasәti Qәrb mәtbuatında” kitabı nəşr olundu

“Azәrbaycanın enerji siyasәti Qәrb mәtbuatında” kitabı nəşr olundu

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri – “Azәrbaycanın enerji siyasәti Qәrb mәtbuatında” kitabı işıq üzü görüb. Kitabda son illәr Qәrb mәtbuatında Azәrbaycanın enerji siyasәti, neft və qaz strategiyası, Xəzərin enerji resurslarının dünyaya çatdırılmasında kəmərlərin rolu ilə bağlı dәrc olunmuş analitik yazılar, mətn və məqalələr yer alır.

Kitab iqtisadçılar, siyasәtçilәr vә maraqlı oxucu kütlәsi üçün nәzәrdә tutulub.


VƏ DİGƏR...