رمان مشهور "پل درینا" اولین بار در زبان آذربایجانی

رمان مشهور "پل درینا" اولین بار در زبان آذربایجانی

 

نشر جدید بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان - کتاب "پل درینا" ایوو آندریچ نویسنده ی برجسته ی صربستانی به طبع رسیده است. در این رمان از حوادث راجع به یک پل سخن گفته می  شود که  بیش از چهار قرن بر اطراف آن وقایع  گوناگینی به وقوع پیوسته و از سرنوشت انسان ها که زندگانی آنها یکسره با این پل مرتبط بوده است و از جمله زندگی روزمره ی مسلمانان و صربستانی ها و یهودیانی که زمانی در این محل سکونت یافته اند و سختی ها و درد ها کشیده اند. این همان پل نادر و با احتشامی است در یکی از نواحی دوردست بوسنیا در ویشگراد بر روی رود کوهستانی - درینا وجود داشته و  از طرف صدر اعظم بزرگ عثمانی سوکللو مهمت پاشا که اصالتا بوسنیایی بوده پایگزاری شده است.

رمان در سال ۱۹۶۱ م. نویسنده را صاحب جایزه ی نوبل نموده است.

کتاب را از زبان صربستانی پروفسور جلیل نقی اف ترجمه کرده است.

 

مقالات دیگر