امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه ی نویسنده های ترکیه

امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه ی نویسنده های ترکیه

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه نویسنده های ترکیه یادداشت تفاهمی در توسعه ی خصوص روابط فرهنگی بین دو کشور و همکاری مستمر و سازنده میان دو کشور همکاری امضا نمودند.

موضوع یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور ترجمه و همکاری سازنده در چهارچوب تبادل فرهنگی و ادبی میان دو کشور آذربایجان و ترکیه، انجام ترجمه و نشر آثار آذربایجانی و ترکی در چهارچوب مبادلات فرهنگی متقابل، برگزاری مراسم معرفی کتاب، برگزاری گردهمایی ها، میز گردها، کنفرانس های برخط (آنلاین) برای معرفی آثار منتشره، معرفی آثار منتشره در سطحی گسترده به مخاطبین، معرفی این آثار در رسانه های جمعی هر دو کشور، جادادن آثار منتشره در کتابخانه‏های مرکزی و دانشگاه های هر دو کشور است.

 

سند را خانم آفاق مسعود، رئیس هیأت مدیره ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، و موسی کاظم آرجان، رئیس اتحادیه نویسنده های ترکیه امضا نمودند.

 

مقالات دیگر