دیدارهمکاری بنیاد ترجمه با سازمان نویسندگان «قلم» جمهوری چک

دیدارهمکاری بنیاد ترجمه با سازمان نویسندگان «قلم» جمهوری چک

 

بنیاد ترجمه تحت کابینه وزیران جمهوری آذربایجان با سازمان همکاری نویسندگان «قلم» دیدار و نیز با آنان نشستی برگزار کردند.

رئیس سازمان نویسندگان «قلم» آقای دیدیجک پس از استقبال و عرض خیر مقدم خدمت مهمانان، دربارۀ همکاری های ادبی صحبت کرد: «وظیفه اصلی سازمان نوسیندگان «قلم» نشر کتابهای نویسندگان بین المللی و نیز نوعی کمک به آنها با انتشار کتاب و همچنین سازماندهی جشنواره ادبیات در پراگ است. وجود بنیاد ترجمه در جمهوری آذربایجان، به عنوان یک کشور که در ارتقاء ادبیات نقش اساسی دارد، ضروری می نمود. وجود همچنین بنیادی بزرگی در استقرار ادبی روابط بین دو کشور برای ایجاد فرصت های جدید شغلی به وجود می آورد. ترجمۀ گلچین ادبیات آذربایجان به زبان چک و نیز بر عکس یعنی ترجمۀ شاهکارهای ادبی چک را به زبان آذربایجانی یک گام مهم باید تلقی کرد. زیرا این کار برای شناخت فرهنگها است. نیز هر دو کشور را به یکدیگر نزدیک می کند.

ما نمی خواهیم شخصیتهای شناخته شده و مشهور خودمان را به زبان آذربایجانی ترجمه نماییم. بلکه بر عکس آثار نمایندگان پیشرو ادبیات نسل نو را ترجمه باید کرد. همچنین می خواهیم نمایندگان مدرن ادبیات آذربایجان را به خوانندگان چک معرفی کنیم. ما به زودی لیست کامل آثار نویسندگان و کتابهای آنان را به بنیاد ارائه خواهیم کرد».

سپس رئیس بنیاد ترجمه خانم آفاق مسعود دیدگاههای خویش را اینگونه بیان کردند: «فعالیت های این بنیاد در زمینه زبان و ترجمه شامل مباحث جانبی زیادی می شود. هدف از ملاقات با شما، به ترتیب برای ایجاد روابط ادبی بین دو کشور و نیز معرفی و ترویج ادبیات دو کشور از نزدیک است. ما پیش از این در کتابخانۀ ملی شما بودیم. متاسفانه، غیر از آثار نظامی گنجوی هیچ کتابی از ادبیات آذربایجان در آنجا وجود نداشت. اما واقعا آذربایجان دارای گنج غنی ادبیات است. ما می خواهیم از این گنج مردم چک نیز استفاده نمایند».

در این دیدار مدیر بخش بین الملل وزارت ارشاد جمهوری چک هلنا پروازنیکووا، مدیر دفتر پراگ سازمان شبکۀ دانشجویی آذربایجان آقای الدار ولی یف، سردبیر مجلۀ ادبیات جهانی «خزر» آقای ذاکر فخری و نویسندگان - شاعران زیادی شرکت داشتند.

 

ناگفته نماند که در سال جاری نمایشگاه کتاب پراگ در جمهوری چک برگزار خواهد شد. در ضمن کشورمان را بنیاد ترجمه نمایندگی خواهد کرد. 

مقالات دیگر