قره باغ آذربایجان است!

قره باغ آذربایجان است!

 

10 نوامبر به عنوان نخستین روز پیروزی ملی در تاریخ آذربایجان به تاریخ پیوست. این روز مقدس را به همه ی مردم آذربایجان تبریک می گویم! می گویم: «مردم عزیزم چشمت روشن»! به آنها که جانشان را در راه رهایی میهن خود گذاشتند می گویم: «بهشت برین جایگاهتان باد ای رادمردان!» «ملت من هیچ گاه اوج عظمت مرتبه ی شهادت را فراموش نخواهد کرد!». به مؤلف این پیروزی بزرگ، رئیس جمهوری آذربایجان، برادر عزیزم «الهام علی اف» می گویم «زنده باشی و جاویدان فرمانده کل قوا!»، شما طعم نخستین پیروزی ملی را به مردم آذربایجان چشاندید، شما روح بیداری ملی را در کالبد مردم من دمیدید، در مدت این هفده سال، بی اعتنا به سنگ هایی که از هر سو به سویت پرتاب می شد، راست قامت ایستاده و گام به گام با صبر و متانت ملت را ماهرانه به سوی پیروزی رهنمون گشتی سردار بزرگ!»

 

نویسنده ی مردم پیروز

آفاق مسعود

مقالات دیگر