جمهوری آذربایجان

 

 

آذربایجان یک اسم جغرافیایی  می باشد. این اسم از یک سو با آن ربط دارد که اکثریت از ساکنانی که پیش از میلاد در این خاک ها زندگی کرده اند از نظر دینی آتشپرست بوده اند. یعنی مردمی که در این اراضی ها سکونت داشته اند به آتش پرستش می کردند و آن را خدا حساب می کردند. آذر - معنی آن آتش می شود و از طرف دیگر این اسم با نام قبیله ای ترک تباری ربط دارد که در گذشته در این منطقه سکونت داشته و آذر نامیده اند. آذر از ترکیبات از و ار عبارت است. در زبان های ترکی دارای معانی نیت خوب و سرگذشت موافق می باشد. آذر یعنی مرد شجاع و یا پسر شجاعت مند و یا نگهدار آذر و آتش است. می توان گفت آذربایجان از نام قوم قدیمی که در این حوالی زندگی کرده است گرفته شده است.

 

۲۸ می ۱۹۱۸

تاریخ تاسیس جمهوری آذربایجان       

۹ نوامبر ۱۹۱۸

روز تصویب پرچم ملی               

 ۱۸ اکتبر سال ۱۹۹۱

تاریخ بازیابی استقلال

۱۲ نوامبر ۱۹۹۵

تاریخ قبول قانون عالی                           

۳۰  ژانویه  ۱۹۹۲

روز پیوستگی به سازمان همکاری و امنیت اروپا    

۲ مارس ۱۹۹۲

روز پیوستگی به سازمان ملل متحد       

۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵

روز پیوستگی به اتحاد دولت های مستقل     

۱۷ ژانویه ۲۰۰۱

روز پیوستگی به شورای اروپا  

۸۶.۶ هزار کیلومتر مربع

مساحت جمهوری آذربایجان (زمین )  

۱۱۴ هزار کیلومتر مربع

*مساحت جمهوری آذربایجان در دوران شوروی (آوریل -نوامبر سال ۱۹۲۰)

  ۱۲۵ هزار کیلومتر مربع

مساحت آذربایجان در دوران جمهوری مردمی آذربایجان (سال ۱۹۱۸-۱۹۲۰)

بیش از ۹ میلیون

مبنی بر سرشماری سال ۲۰۰۱ جمیعت آذربایجان

۹۹.۶۵

تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع (۲۰۱۱)    

+۹۹۴

کد بین المللی تلفنی : 

باکو

پایتخت 

آذربایجانی

زبان رسمی  

منات

واحد پل :

آذ.

دومن ملی 

یادداشت : ارقامی که با نشان ستاره (*) است گرد گشته می باشد

 

 

قانون کاری جمهوری آذربایجان

ماده ۱۰۵. روز های عیود

۱-۲ ژانویه

عید سال نو

۸ مارس

روز زنان        

۹ می

روز پیروزی بر ناسیسم           

۲۸ می

روز جمهوری             

۱۵ ژوئن

روز نجات ملی مردم آذربایجان            

۲۶ ژوین

روز نیرو های مسلح جمهوری آذربایجان  

۱۸ اکتبر

روز استقلال دولتی جمهوری آذربایجان  

۱۲ نوامبر

روز قانون عالی  

۱۷ نوامبر

روز رستاخیز ملی  

۳۱ دسامبر

روز همبستگی آذربایجانیان دنیا  

۴ روز

عید نوروز  

۲ روز

عید قربان  

۲ روز

عید رمضان  

 

 

خاطرات خونین

روز عزایی عمومی                 ۲۰ ژانویه

روز قتل عام آذربایجانیان           ۳۱ مارس

روز کشتار خوجالی                  ۲۶ فوریه

شهرستان هایی که از طرف ارامنه تحت اشغال قرار داده اند

 

آغدره

اشغال شده است : ۱۷ ژوین  ۱۹۹۳

مساحت : ۱۷۰۵ کیلومتر مربع

جمعیت: ۴۷ هزار

 

کلبجر

اشغال شده است : ۲ آوریل ۱۹۹۳

مساحت : ۱۹۳۶ کیلومتر مربع

جمعیت: ۵۵ هزار

شهدا: ۲۱۷

معلولان: ۴۹

قهرمانان ملی : ۲

آغدام

اشغال شده است : ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۳

مساحت : ۱۱۵۴ کیلومتر مربع

جمعیت: ۱۵۸ هزار

شهدا: ۵۳۸

معلولان: ۵۸۷

قهرمانان ملی : ۱۷

خوجاوند

اشغال شده است : ۲ اکتبر  ۱۹۹۲

مساحت : ۱۴۵۸ کیلومتر مربع

جمعیت: ۹۰۱۱

شهدا: ۱۴۵

معلولان: ۴۸

 

شوشا

اشغال شده است : ۸ می سال ۱۹۹۲

مساحت : ۲۸۹ کیلومتر مربع

جمعیت: ۲۴۹۰۰

شهدا: ۱۹۳

معلولان: ۱۰۲

قهرمانان ملی : ۵

لاچین

اشغال شده است : ۱۸ می سال ۱۹۹۲

مساحت : ۱۸۷۵ کیلومتر مربع

جمعیت: ۶۰ هزار

شهدا: ۲۵۹

معلولان: ۲۲۵

قهرمانان ملی : ۶

فضولی

اشغال شده است : ۲۳ اوت سال ۱۹۹۳

مساحت : ۱۱۱۲ کیلومتر مربع

جمعیت: ۹۵۹۴۰

شهدا: ۵۲۸

معلولان: ۱۳۰۹

قهرمانان ملی : ۶

خوجالی

اشغال شده است : ۲۶ فوریه سال ۱۹۹۲

مساحت : ۹۷۰ کیلومتر مربع

جمعیت: ۱۱۵۶۷

شهدا: ۶۱۳

معلولان: ۶۵۷

قهرمانان ملی : ۱۰

جبرائیل

اشغال شده است : ۲۳ اوت سال ۱۹۹۳

مساحت : ۱۰۵۰ کیلومتر مربع

جمعیت: ۵۲۰۴۹

شهدا: ۳۴۷

معلولان: ۱۷۲

قهرمانان ملی : ۴

 

قباد لی

اشغال شده است : ۳۱ اوت سال ۱۹۹۳

مساحت : ۸۲۶ کیلومتر مربع

جمعیت: ۳۳۸۰۰

شهدا: ۲۳۲

معلولان: ۱۴۶

 

زنگیلان

اشغال شده است : ۲۹ اکتبر سال ۱۹۹۳

مساحت : ۷۰۷ کیلومتر مربع

جمعیت: ۳۵۵۰۰

شهدا: ۱۹۱

معلولان: ۱۱۰

قهرمانان ملی : ۲