«داستان قهرمانانۀ مردم» در زبان آذربایجانی

چاپ جدید بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان - کتاب «داستان قهرمانانۀ مردم» نوشتۀ ویکتور ژیرموسیکی منتشر شد. کتاب «داستان قهرمانانۀ مردم» منبع و مأخذی است که- حماسه آلمانی و رومی، روسی و جنوب اسلاوی، آسیای مرکزی و آذربایجان - «کتاب ده‌ده گورگود»، «کوراوغلو»، «آلپامیش»، و حماسه کارل قرمز «کالوالا» را شامل می‌شود. و نیز یک تحقیق ارزشمند با تحقیقات علمی مقدماتی است.

این کتاب برای مخاطبان تخصصی، موسسات علمی و آموزشی و همچنین طیف وسیعی از خوانندگان در نظر گرفته شده است.

برگردان کتاب به زبان آذری اعتماد باشکچید است. نویسندۀ درآمد آکادمسین مختار ایمان‌اف است.

برگردان: ع. ملک‌اف.

مقالات دیگر