XƏBƏR BAŞLIQLARI
Xalqımızın tarixi bu geyimlərdə öz əksini tapıb

Azərbaycan milli geyimləri xalqımızın maddi və mənəvi 

"Azərbaycan həmişə Qafqaz xalçaçılığı üçün məktəb olub"

Azərbaycan xalçasında çoxəsrlik ənənələrin sabitliyi və həyat gerçəkliklərinin 

Bakı artıq X əsrdən liman şəhəri kimi məşhur idi

Bakının əsası V əsrdə qoyulub. Azərbaycanın paytaxtı olan şəhər

www. aydinyol.az

www.achiqkitab.az

www.xezerjurnali.az