سفیر مجارستان در بنیاد ترجمه

سفیر مجارستان در بنیاد ترجمه

 در 28 سپتامبر، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری مجارستان در جمهوری آذربایجان، جناب آقای ویکتور سدرکنیی از بنیاد ترجمه بازدید نمودند. در این جلسه، ایشان از توجه خاص بنیاد ترجمه به ادبیات مجارستانی، به ویژه به نویسندگان برجستۀ مجارستانی قدردانی کرد. مدیر بنیاد گفت: بنیاد ترجمه، ادبیات مجارستانی را در حد توان خود، به خوانندگان آذربایجانی معرفی نموده است. بنیاد در سال‌های مختلف از آثار نویسندگان برجسته مانند: اشتوان گال، ایمره کرتس برنده جایزه نوبل، به زبان آذربایجانی ترجمه و منتشر نموده است. جناب آقای ویکتور سدرکنیی نیز به نوبه خود، دربارۀ تاریخ باستان و نزدیکی زبان مردم آذربایجان و مجار صحبت کردند. ایشان اظهار داشتند به این خاطر وجود روابط ادبی بین دو کشور به یک نیاز بزرگ تبدیل شده است. همچنین در این دیدار پروژه‌های مختلفی که می‌تواند برای تداوم روابط نزدیک بین ادبیات مجارستان و آذربایجان مفید باشد، مذاکره شد. از جمله ترجمه، چاپ و رونمایی منتخب آثار نویسندگان مجارستان در آذربایجان و بر عکس منتخب آثار نویسندگان آذربایجان در مجارستان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

در پایان جلسه، ترجمۀ کتاب «بی‌سرنوشت» نویسندۀ شهیر مجارستانی و برنده جایزه نوبل ایمره کرتس به سفیر مجارستان ارائه شد.

برگردان: ع. ملک‌اف. 

گالری

مقالات دیگر