تماس با ما

عنوان

شهر باکو، بخش نریمانوف، خیابان شاهین مصطفی اف، شماره 121 آ / 27
تلفن: (+994 12) 566 80 27
پست الکترونیک: info@aztc.gov.az