تماس با ما

هموطنان عزیز!
با در نظر گرفتن شرایط قرنطینه ی حاکم بر کشور، تمامی دیداردهای حضوری موقتاً متوقف خواهد گردید. برای ملاقات غیر حضوری لطفاً از طرق ارتباطی زیر استفاده نمایید.

عنوان

باکو، منطقۀ نسیمی، خیابان توپچوباش اف، کوچۀ 74
تلفن: (+994 12) 595-10-69
فاکس: (+994 12) 595-10-59
پست الکترونیک: info@aztc.gov.az