مقام رسمی از طرف سفارت کاستاریکا در بنیاد ترجمه

مقام رسمی از طرف سفارت کاستاریکا در بنیاد ترجمه

 

۱۰ اکتبر کاردار  سفارت جمهوری کاستاریکا مقیم در آذربایجان جناب آقا ی ژاایرو لوپز در بنیاد ترجمه ی  آذربایجان بوده است.

در دیدار از طرف بنیاد در باره ی نمونه های ادبی اپسنیایی زبان که در دوران مختلف به زبان آذربایجانی ترجمه گردیده و انتشار یافته است سخن گفته شده است . طرفین چند مسایل  در راستا ی تشکیل روابط ادبی مابین  آذربایجان و کاستاریکا  از جمله راجع به  شناساندن و تبلیغ ادبیات آذربایجان در کشور های آمریکا ی لاتین اسپانیایی زبان  مورد مذاکره قرار داده شده است.

 

گالری

مقالات دیگر