15 ژوئن روز رهایی ملی

15 ژوئن روز رهایی ملی

 

بیانات رهبر ملی جمهوری آذربایجان در خصوص زبان، فرهنگ و معنویت

روز 15 ژوئن به عنوان روز «روز رهایی ملی» بزرگ داشته می شود.

همه ساله، این روز تاریخی به عنوان روز غلبه ی آذربایجان بر حوادثی که در اوایل دهه ی 1390 رخ داده بود گرامی داشته می شود همان سال ها بود که رهبر بزرگ آذربایجان با خواست و تأکید ملت آذربایجان به حاکمیت آمد و این مسؤولیت سنگین را در آن برهه ی حساس تاریخ مردانه بر دوش گرفته و نقطه ی پایانی بر درد و رنج بی پایان مردم آذربایجان نهاد، درد و رنجی که می رفت کشور را از هم فروبپاشد. در نتیجه ی قبول درخواست مردم در این روز تاریخی، تنش و تقابلی که سال های سال بر فضای کشور حکمرانی می کرد از میان برداشته شد و کشور از خطر جنگ داخلی و تجزیه و فروپاشی رهایی یافت. در سال 1997، بر اساس تصویب مجلس ملی، این روز رسمآ به عنوان «روز رهایی ملی» شناخته شد.

در این سال ها، بیاناتی که بزرگ رهبر آذربایجان طی مراسم مختلف و در دیدارهایی که با اصحاب فرهنگ و هنر داشته است، علی رغم گذشت سالیان زیاد، هنوز هم که هست اهمیت خود را حفظ کرده است.

ذیلاً نمونه‏هایی از این سخنان را، که سالیان سال است که در اذهان مردم حک شده و همچون کلمات قصار به تاریخ پیوسته، ذکر می کنیم:

«میهن پرستی یک احساس درونی است. اگر کسی در درون خود چنین حسی نداشته باشد، او فاقد معنویت است.

***

«زبان وسیه ای است که ملیت و ارزش های معنوی هر ملتی را زنده نگه می دارد!»

***

«پیدا است که نا آگاهی از زبان ملی ارزش گذاری نکردن به آن آنگونه که بایسته است، برای هر کسی نزد ملت خود عیب بزرگی محسوب می شود!»

***

«هر ملتی با زبان خود خلق می شود. ولی زنده نگه داشتن، توسعه و ارتقا دادن زبان ملت در سطح دنیا در نتیجه ی فعالیت پیشروان، دانشمندان و خادمان کشور میسر است.»

***

«معنویت واقعی را نمی توان با صرف میلیونها و میلیاردها به دست آورد. ولی صاحبان میلیون و میلیادرها ثروت اگر فاقد معنویت باشند هیچ ارزشی در میان مردم خود نخواهند داشت.»

***

«هر کسی باید در زندگی جایگاه خود با پیدا کند. البته جایگاهی که مختص او است.»

***

«هر کسی که ادعایی بیش از دانش و توان خود دارد، همیشه بازنده خواهد بود.»

***

«در هنر هر کسی جایگاه مخصوص به خود را دارد. هیچ کس جای دیگری را نمی گیرد.»

***

در زندگی هر کسی شخصیت و یا بی شخصیتی، رفاه شخصی و یا تعهد اجتماعی، طمع و یا وجدان را خود انتخاب می کند.»

***

«کسی که زبان مادری خود را نمی داند معلول است.»

***

« جایی که عقل باشد نیازی به زور نیست.»

***

راه در اصل اقتصاد، فرهنگ و در یک کلام «زندگی» است!»

***

«هر ملتی را با ویژگی های آن شناخته شده و از سایر ملل جهان متمایز می گردد. والاترین و اصیل ترین این ویژگی ها فرهنگ است!»

***

«هر ملتی که فرهنگ والایی دارد همیشه در حال پیشرفت خواهد بود، همیشه زنده خواهد ماند و مسیر ترقی و توسعه را خواهد پیمود. »

***

فرهنگ با گردآوری بهترین دستاوردهای هر ملتی، ثروت بی پایانی به آن ارزانی می دارد.»

***

«روابط فرهنگی و علمی نقشی بی بدیل در تحکیم دوستی میان ملت ها ایفا می کند.»

***

«هر ملتی همواره با دانشمندان، فرهنگ و علم خود شناخته می شود.»

***

«هر ملتی باید همواره ریشه ی خود را به خاطر داشته باشد.»

***

«اگر در حق کسی بی عدالتی روا داشته شود، باید جلوی این بی عدالتی را با عدالت گرفت. ولی در قبال بی عدالتی اگر مرتکب جرمی سنگین تر از آن شویم این از بی عدالتی هم بدتر است.»

***

«برای رهبری مردم، یعنی آموزش و پرورش مردم، هر کسی باید از حق معنوی لازم برخوردار باشد.»

***

«انسان باید برای معنویت زندگی کند. هر کسی که حافظ و پشتیبان معنویت باشد، حیات ابدی خواهد یافت.»

***

«قد همه کس یکسان نخواهد بود، همه مانند هم فکر نمی کنند.»

***

«شخصیت های سرشناس یک ملت میزان هوش، علم، فرهنگ و معنویت یک جامعه را به دنیا نشان می دهند.»

***

«روشنفکری یک شاخصه ی عمومی نیست. دانشمند، شاعر، موسقیدان، نقاش، نویسنده و هنرپیشه، اینها همه افرادی هستند که همه دارای استعداد فطری هستند.»

 

مقالات دیگر