سفیر شیلی در مرکز ترجمه ی کشوری حضور یافت

سفیر شیلی در مرکز ترجمه ی کشوری حضور یافت

 

جناب فیدل کولوما گریمبرگ، سفیر فوق العاده و تام الاختیار شیلی در مرکز ترجمه کشوری آذربایجان حضور یافت.

در این دیدار در خصوص آثار نویسنده های شیلی، که مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان طی سال های فعالیت خود آنها را منتشر نموده است، و نیز نحوه ی بست و گسترش روابط فرهنگی ادبی میان آذربایجان و شیلی بحث و تبادل نظر مبسوطی صورت گرفت.

 

 

مقالات دیگر

  • نوشتار «اکراین عزیز!» در رسانه های جمعی جهانی نوشتار «اکراین عزیز!» در رسانه های جمعی جهانی

    نوشتار نویسنده ی مردمی آذربایجان خانم آفاق مسعود تحت عنوان «اوکراین عزیز!» در تعدادی از رسانه های جمعی جهان منتشر گردیده است از جمله تارنمای «Alquiblaweb.com» از اسپانیا، تارنمای 

  • اشعار لیلا علی اوا در مجله ی ادبی شیلی اشعار لیلا علی اوا در مجله ی ادبی شیلی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در عرصه ی بین المللی» مرکز ترجمه کشوری آذربایجان، مجله ی “Arena” Revista Hispanomericana de Poesia («آرنا» سالنامه ی شعر امریکای لاتین)