سفیر شیلی در مرکز ترجمه ی کشوری حضور یافت

سفیر شیلی در مرکز ترجمه ی کشوری حضور یافت

 

جناب فیدل کولوما گریمبرگ، سفیر فوق العاده و تام الاختیار شیلی در مرکز ترجمه کشوری آذربایجان حضور یافت.

در این دیدار در خصوص آثار نویسنده های شیلی، که مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان طی سال های فعالیت خود آنها را منتشر نموده است، و نیز نحوه ی بست و گسترش روابط فرهنگی ادبی میان آذربایجان و شیلی بحث و تبادل نظر مبسوطی صورت گرفت.

 

 

مقالات دیگر