ادبیات آذربایجانی در تارنمای ادبی بلاروس

ادبیات آذربایجانی در تارنمای ادبی بلاروس

 

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی»، تارنمای ادبی بلاروس به نام «Sozvochie» اقدام به انتشار ویدیوی «بایاتی ها مروارید ادبیات آذربایجانی» نموده است.

این ویدیو با همکاری مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و سازمان «Rossotrudniçestvo» روسیه تهیه و در صفحه ی فیسبوک رسمی این سازمان درج گردیده است.

لازم به یادآوری است در چهارچوب طرح فوق این تارنما تاکنون آثاری را از نظامی گنجوی، مَهسَتی گنجوی، عمادالدین نسیمی، محمد فضولی و سایر شعرای سرشناس آذربایجانی را منتشر نموده است.

 

مقالات دیگر