کار ترجمه ی خود را به حرفه ای های این فن بسپارید

کار ترجمه ی خود را به حرفه ای های این فن بسپارید

«ترجمه تنها برگردان یک کلمه از یک زبان به زبان دیگر نیست. به برگردان تحت اللفظی یک جمله یا یک متن هم نمی توان واژه ی ترجمه اطلاق نمود. ترجمه ی متون و اسناد در رشته های مختلف مستلزم داشتن دانش عمیق، مهارت، و کارآیی حرفه ای و تجربه کافی در آن زمینه است!»

ترجمه ی برخط (آنلاین) متون و مدارک در رشته های

-         اقتصاد مالیه

-         نفت شیمی

-         اجتماعی سیاسی

-         پزشکی حقوق

-         و رشته های دیگر

بر اساس درخواست کتبی و شفاهی انجام می گیرد.

کار ترجمه ی خود را به حرفه ای های این فن بسپارید!

 آژانس ترجمه وابسته به مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان

شماره تماس: 69 10 595 12 994+

همراه: 62 23 614 51 994+

رایانشانی (ایمیل): infor@azdtm@mail.ru 


 

مقالات دیگر