achiqkitab.az xezerjurnali.az aydinyol.az

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Organizace činnosti Ázerbájdžánského státního centra překladatelství v oblasti mezinárodní spolupráce

Činnost Ázerbájdžánského státního překladatelského centra (dále jen Centrum) se řídí Ústavou Ázerbájdžánské republiky, zákony Ázerbájdžánské republiky, vyhláškami a nařízeními prezidenta Ázerbájdžánské republiky, rozhodnutími a nařízeními kabinetu Ministrů, statutem Ázerbájdžánského státního překladatelského centra a dalšími legislativními akty. Při vyplňování svých povinností a výkonu svých práv Centrum spolupracuje s ústředními a místními výkonnými orgány, zahraničními velvyslanectvími (diplomatické mise), konzuláty a obchodními misemi (obchodní komory) akreditovanými v Ázerbájdžánské republice a mezinárodními a regionálními organizacemi působícími v Ázerbájdžánské republice a v zahraničí, (mezivládní, mezistátní organizace), diplomatickými misemi Ázerbájdžánské republiky, centrálními a místními podniky (centra, výbory, agentury), sdružení, nevládní organizace, univerzity, výzkumnými ústavy a zahraničními centry překladatelství. Vždy buduje svoji činnost v souladu se zahraniční politikou Ázerbájdžánské republiky. Za tímto účelem Centrum:

 • zpracovává a realizuje koncepce mezinárodních vztahů;
 • zajišťuje strukturní úseky literárními novinkami a analytickými informacemi;
 • navazuje vztahy s příslušnými institucemi a mezinárodními organizacemi zahraničních zemí;
 • studuje návrhy zahraničních partnerů, vyjednává dohody;
 • koordinuje vztahy s médii a nevládními organizacemi;
 • studuje a analyzuje spráování překladatelské činnosti v zahraničí, zajišťuje uplatnění posvědčených postupů;
 • spolupracuje se mezinárodními organizacemi specializujícími se na překladateslké činnosti;
 • podepisuje bilaterální doklady se státními a soukromými organizacemi (dohoda, smlouva, memorandum, protokol atd.);
 • navazuje vztahy s diplomatickými misemi, konzuláty zahraničních zemí akreditovanými v Ázerbájdžánské republice, diplomatickými misemi Ázerbájdžánské republiky v cizích zemích, kulturními institucemi mezinárodních a regionálních organizací;
 • zajišťuje interakci s nadnárodními, mezinárodními a místními společnostmi zabývajícími se překladatelskou činností, veřejnými sdruženími, obchodními komorami, nevládními organizacemi, univerzitami, výzkumnými ústavy;
 • uskutečňuje literárně-kulturní projekty a vzájemnou výměnu literárních publikací;
 • zajišťuje účast v mezinárodních programech a projektech;
 • uspořádá schůzky s místními a zahraničními významnými osobnostmi v oblasti překladatelství, literatury a kulturní;
 • za účelem zlepšení činnosti strukturních úseků zve zahraniční specialisty a vykonává celý komplex opatření pro správu jejich činnosti v Ázerbájdžánu;
 • zastupuje a propaguje Ázerbájdžán na mezinárodních festivalech a výstavách;
 • navazuje vztahy s mezinárodními překladatelskými asociacemi, společnostmi a sdruženími;
 • pořádá mezinárodní akce v oblasti překladatelství v zahraničí a v Ázerbájdžánu (shromáždění, výstavy, fóra, konference atd.);
 • zpacovává projekty za účelem uskutečnění státní politiky v oblasti vývoje kultury, jazyka a překladatelství.

 • Ředitel Egyptského Národního Překladatelského Centra navštívil Ázerbájdžánské Překladatelské Centrum Ředitel Egyptského Národního Překladatelského Centra navštívil Ázerbájdžánské Překladatelské Centrum
 • Vedoucí bakuské kanceláře televize TRT navštívil Překladatelské Centrum Vedoucí bakuské kanceláře televize TRT navštívil Překladatelské Centrum
 • Velvyslanec Maďarska v Překladatelském Centru Velvyslanec Maďarska v Překladatelském Centru
 • Oficiální představitel velvyslanectví Francouzské republiky navštívil Překladatelské Centrum Oficiální představitel velvyslanectví Francouzské republiky navštívil Překladatelské Centrum
 • Argentinský velvyslanec navštívil Překladatelské Centrum Argentinský velvyslanec navštívil Překladatelské Centrum
 • Představitel velvyslanectví České republiky v Překladatelském Centru Představitel velvyslanectví České republiky v Překladatelském Centru
 • Zplnomocněný zástupce argentinského velvyslanectví v Překladatelském Centru Zplnomocněný zástupce argentinského velvyslanectví v Překladatelském Centru
 • Návštěva Překladatelského Centra norským velvyslancem Návštěva Překladatelského Centra norským velvyslancem
 • Návštěva Překladatelského Centra vedoucím Centra Yunuse Emreho Návštěva Překladatelského Centra vedoucím Centra Yunuse Emreho