کتاب "شبتان به شعر" رونمایی گردید.

کتاب "شبتان به شعر" رونمایی  گردید.

در چارچوب ششمین دوره ی  نمایشگاه کتاب بین المللی باکو  که در تاریخ ۲۷ و ۳۰ سپتامبر برگزار شده، روز امضا و رونمایی کتاب "شبتان به شعر" (بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان) شاعر جوان و با استعداد شهریار دل گرانی برگزار گردیده است.

رویداد را با سخنرانی افتتاحیه رییس اداره ی علم و آموزش و فرهنگ بنیاد، نویسنده و مترجم اعتماد باشکچید افتتاح نموده  و از خلاقیت شاعر سخن گفته است. سپس دیگر افراد قلم - نویسنده و روزنامه نگار حمید هریسچی، الهی شناس حاجی شاهین حسنلی، ادبیات شناس و منتقد آذر توران، مترجم و ادبیات شناس جوانشیر یوسیفلی، نویسنده شریف آقایار و دیگران سخنرانی کرده و بیان نموده اند که خلاقیت شاعر جوان منحصر به فرد می باشد.

  

گالری

مقالات دیگر