بنیاد ترجمه در ششمین دوره ی نمایشگاه کتاب بین المللی باکو شرکت می کند.

بنیاد ترجمه در ششمین دوره ی نمایشگاه کتاب بین المللی باکو شرکت می کند.

 

در ۲۷ سپتامبر مراسم افتتاحیه  ششمین دوره ی نمایشگاه کتاب بین المللی باکو که اختصاص به  سالگرد ۶۵۰ سالگی شاعر بزرگ آذربایجان، عماد الدین نسیمی می گردد و از طرف وزارت فرهنگ و گردشکری تشکیل یافته است، برگزار شد. در نمایشگاهی که ۸۱ انتشارات محلی و ۴۰ تا چاپخانه ی  خارجی و نهاد های مربوطه  حضور یافته اند، با نزدیک به ۱۰۰ تا نشر محلی و دنیا بنیاد ترجمه ی دولتی هم حضور یافته است.

۲۸ سپتامبر در غرفه ای که برای بنیاد در نظر گرفته می شود در چارچوب پروژه ی "پشتیبانی بر نویسندگان جوان" رونمایی کتاب "شبتان به شعر" (بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان) شاعر جوان و با استعداد، شهریار دل گرانی که در این روزها منتشر یافته، برگزار خواهد گردید.

 

گالری

مقالات دیگر