در پنجم فوریه سفیر فوق العاده و تام الاختیار یونان، آقای دیمیتریوس تسونگاس در کتابخانۀ بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان بودند

در پنجم فوریه سفیر فوق العاده و تام الاختیار یونان، آقای دیمیتریوس تسونگاس در کتابخانۀ بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان بودند

در پنجم فوریه سفیر فوق العاده و تام الاختیار یونان، آقای دیمیتریوس تسونگاس در کتابخانۀ بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان بودند. جناب سفیر کتاب سی جلدی منشورات ادبی- فلسفی یونان باستان را به کتابخانۀ بنیاد ترجمه اهداء نمودند. ایشان ابراز امیدواری کردند این آثار به زبان آذری ترجمه و چاپ شود. زیرا این آثار از طرف ادبیان و فیلسوفان برجسته و مشهور جهانی نوشته شده اند. ایشان همچنین بیان داشتند ما به عنوان سفارت از بنیاد ترجمه برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب که در شهر سالونیک در ماه مه برگزار خواهد شد، دعوت می نماییم. 

مقالات دیگر