شماره ی جدید مجله ی ادبیات دنیوی "خزر" به طبع رسیده است.

شماره ی جدید مجله ی ادبیات دنیوی "خزر" به طبع رسیده است.

کتابخوانان "خزر " در این شماره ی مجله با موضوعات ذیل آشنا می شوند.

در بخش "کرسی نوبل " - سخنرانی نوبل وارگاس لیوسان و رمان "پولومینو مولرو را کی کشته است ؟"

در بخش "ادبیات آذربایجان" - داستان "تالسمان" عسی ملکزاده

در سالگرد : ا. س. پوشکین -۲۲۰ - داستان گراف نولین پوشکین

در بخش ادبیات روس: داستان "دشت" آنتون چخوف

در بخش "عبور الهی": ترجمه ای از تورات

در بخش "اشعار اروپا": اشعار تادوش روژویچ

در بخش "دبوت": یادداشت "من چرا می نویسم ؟" جورج اورول

در بخش " برندگان جایزه ی "بوکر": داستان های اسماعیل کادره

در بخش "داستان": داستان های ماریو بندتی و رواد داحل

در بخش "خاطره" : اثر "پدرم  ج.د.سلینجر که  در رویا ها من را از پرتگاه ها حفظ می کند" مارگارت سلینجر

در بخش "یاد داشت": اثر تاریخی "سیاحت نامه ی مغولستان " پلانو کارپی

در بخش "فیلم": گفتگو ی فدریکو فلینی و منتقد سینمایی جوانی گراتسیسی

در بخش "تئاتر": قطعات از اثر "آیینه ی صحنه" گ.ا.تووستونوگوو

در بخش "ادبیات کودکانه دنیا": حکایت " روباتی که می خواهد بخوابد" جانی رودری

 

مقالات دیگر