کتاب "کلیسای گریگوری مانند ابزار جاسوسی علیه ی دولت صفوی" در زبان انگلیسی

کتاب "کلیسای گریگوری مانند ابزار جاسوسی علیه ی دولت صفوی" در زبان انگلیسی

 

بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان کتاب "کلیسای گریگوری مانند ابزار جاسوسی علیه ی دولت صفوی" (تالیف آکادمیسین رامیز مهدی اف) که خصلت پنهانی تاریخی ارامنه را بروز می کند، در زبان انگلیسی منتشر کرده است.

این اثر که در راستا ی تحقیق فعالیت سیاسی و ایدئولوژی کلیسا ی گریگوری نسبت به دولت صفوی می باشد،  اولین کارنامه ی پژوهشی محسوب می شود که منظره ی دور را،  از جمله رخ داد هایی که زیر فرایند های سیاسی اتفاق افتاده، به شکل مرتب با دلایل و استدلالات تاریخی منعکس می کند.

در قرون ۱۷-۱۸ از طرف واتیکان فعالیت جاسوسی ایدیولوژکی که نسبت به دولت صفوی انجام  می شد،  روابط کلیسا ی گریگوری با ماموران جاسوسی کاتولیک از جمله مبارزه ی شاهان صفوی علیه ی همان انحرافات در این اثر با تحلیلات جالب مورد بررسی قرار می گیرد.

کتاب برای مورخان،  سیاستمداران و خاورشناسان از جمله پژوهشگرانی که به تاریخ دولت صفوی و فعالیت کلیسا ی گریگوری علاقه دارند،  منبع علمی با ارزشی می باشد.

 

مقالات دیگر