رسانه های خارجی از رونمایی "داستان های آذربایجانی" در فرانسه نوشت.

رسانه های خارجی از رونمایی "داستان های آذربایجانی" در فرانسه نوشت.

 

راجع به کتاب "داستان های آذربایجانی"  بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان که در چارچوب  تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان در فرانسه در عرصه در آورده شده است و رویداد رونمایی آن که در استرازبورگ برگزار شده است در رسانه های محلی و خارجی - در پورتال های مشهور روسیه و بلاروس به شکل وسیع روشنایی یافته است. در گزارش گفته می شود:

" رونمایی "داستان های آذربایجانی"  بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان که در چارچوب  تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان در فرانسه در عرصه در آورده شده،  برگزار شده است. در رویدادی که در خانه ی کتاب "کلبر" استرازبورگ به وقوع پیوسته است، چهره های برجسته از رشته های علم و ادبیات و سیاست، کارکنان پژوهشکده های اروپا و از جمله دادگاه اروپا و روزنامه نگران و دیگر نمایندگان رسانه مشارکت داشته اند.

کتابی که از طرف خانه انتشارات "کپز" منتشر یافته است، حاوی داستان های نویسندگان آذربایجانی، مانند  اسماعیل بیگ گوتگشنلی ، عبد الرحیم بیگ حق وردی اف، جلیل محمد قلی زاده، سلیمان سانی آخوند اف، میر جلال، الیاس افندی اف، عیسی حسین اف، صابر احمدلی، عیسی ملکزاده، یوسف صمد اوغلو، آنار، الچین، مولود سلیمانلی، شاهمار، سارا اوغوز، دلسوز، محمد اوروج، رفیق تقی، کمال عبدلله، صدای بوداقلی، آفاق معسود اعتماد باشکچید  ایلقار رسول، شریف آقا اف و دیگران می باشد".

(ادامه ی مطلب را در لینک ها بخوانید)

1.      http://sozvuchie.by/component/k2/item/5957-vo-frantsii-prezentovali-antologiyu-azerbajdzhanskoj-literatury.html

2.      http://fnkaa.ru/во-франции-состоялась-презентация-кн/

3.      https://atalar.ru/vo-frantsii-sostoyalas-prezentatsiya-knigi-antologiya-azerbajdzhanskoj-literatury.html)

 

 

مقالات دیگر