پایگاه رسمی شورای اروپا از "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" نوشت.

پایگاه رسمی شورای اروپا از "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" نوشت.

پایگاه رسمی شورای اروپا در مورد کتاب "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" که بنیاد ترجمه ی دولتی

آذربایجان در استرازبورگ به رشته ی تحریر در آورده است گزارشی وسیع منتشر کرده است.

 

در گزارش گفته می شود:

"پنجره ای که به روی دنیا باز می شود" که از ۲۸ داستان عبارت است شرایطی می سازد که شما از ادبیات آذربایجان مسافرت بینظیری کنید. در نمونه های ادبی که منظره ی دوره ی از  قرن ۱۹ تا به امروز منعکس می شود  شما این کشور شگفت انگیز و پارادایم و پاراکوکس ها را کشف خواهید کرد.

 

رونمایی کتاب   "مجموعه ی ادبیات آذربایجان"۲۳ مارس سال ۲۰۱۹ در ساعت ۱۱.۰۰ در سالن "سفید" کتابخانه ی کلبر برگزار خواهد شد.

 

هماهنگ کننده ی رویداد : تیری ادموند است.

سخنرانی ها:

آفاق معسود - رییس هیئت اداری بنیاد ترجمه ی ملی آذربایجان

ستفان دو تاپیا - پروفسور رییس بخش پژوهش های ترکی دانشگاه استرازبورگ

ژان پل مایر - پروفسور رییس دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه استرازبورگ

میشل کپ - نویسنده

ژان امانوئل مدینا و آلبر واک - نمایندگان انتشارات "کپز"

 

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2004-­pre­­sen­­ta­ti­on-de-lo­uv­rage-anthologie-de-la-litterature-azerbaidjanaise-23-mars.html

 

مقالات دیگر