کتاب "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" در فرانسه به طبع رسید.

کتاب "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" در فرانسه به طبع رسید.

پروژه ی بعدی نشر بین المللی بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان که  در راستای شناساندن و تبلیغ  ادبیات آذربایجان را در تمام دنیا انجام می گیرد، کتاب "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" در فرانسه به طبع رسیده است.

کتابی که از ۲۸ داستان عبارت می باشد، حاوی آثار کلاسیک و معاصر از جمله داستان های  نویسندگان نظیر اسماعیل بیگ گوتگشنلی ، عبد الرحیم بیگ حق وردی اف، جلیل محمد قلی زاده، سلیمان سانی آخوند اف، میر جلال، الیاس افندی اف، عیسی حسین اف، صابر احمدلی، عیسی ملکزاده، یوسف صمد اوغلو، آنار، الچین، مولود سلیمانلی، شاهمار، سارا اوغوز، دلسوز، محمد اوروج، رفیق تقی، کمال عبدلله، صدای بوداقلی، ایلقار رسول، شریف آقا اف و دیگران می باشد.

 

ویراستار کتاب چهیتا بلگوید و مولف پیشگفتار آکادمیسین نظامی جعفر اف می باشد.

مقالات دیگر