" دنیا مثل خواب ذوب می شود ..." در لندن برنده ی جازه ی "بهترین کتاب ترجمه ی سال" گردید

" دنیا مثل خواب ذوب می شود ..." در لندن برنده ی جازه ی "بهترین کتاب ترجمه ی سال" گردید

در کتابخانه ی "بریتیش لایبرری" بریتانیا مراسم رونمایی جایزه ی ادبی  "بهترین کتاب ترجمه ی سال"  که از طرف "هردفوردشیرپرس" تاسیس شده بود، برگزار شده است. در رویداد اشخاص مشهور مانند هنرمندان، برخی از نمایندگان سفارت های مقیم در انگلستان و دیگران حضور داشته اند.

در افتتاحیه ی رویداد عضوی جامعه ی هنری پادشاه - دوید پری، معاون رییس "اروویژن کراتیو گالد" - مارات آخمدجان اف، و دیگران سخنرانی کرده، راجع به مرام و مقصود جایزه ابراز نظر کرده اند. سپس جوایز به صاحبان خود عطاء داده شد.

مترجم مشهور انگلستان کرولاین اولتون بنا بر ترجمه ی کتاب اشعار "دنیا مثل خواب ذوب می شود ..." شاعر با استعداد آذربایجانی - لیلی علی افا برنده ی جایزه ی "بهترین کتاب ترجمه ی سال" گردیده است.

کتابی که با ابتکاری بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان به عرصه در آورده شده است، در فرایند ترجمه به زبان انگلیسی با کرولاین اولتون، شاعر مشهور انگلیسی آنا ماریا جکسون هم شرکت کرده است.

در سخنرانی ها بیان شده است که نشر مذکور از لحاظ تبلیغ نمونه های ادبیات آذربایجان در دنیا ، تحلیل و یادگیری چامه سرایی آذربایجانی، افزایش توجه و دقت به خلاقیت شعارا ی جوان و با استعداد آذربایجان قائل اهمیت مخصوصی است

 

مقالات دیگر