مراسم رونمایی کتاب "آغری" برگزار شده است.

مراسم رونمایی کتاب "آغری" برگزار شده است.

مراسم رونمایی کتاب "آغری"  که در چارچوب کمپین بین المللی "داد بر خوجالی" منتشر یافته و   از طرف بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان با ابتکاری معاون رییس بنیاد حیدر علی اف - لیلی علی افا برگزار شده است. ۲۶ فوریه ی سال ۲۰۱۹ در رویدادی که در مرکز کنگره باکو برگزار شده است مولف کتاب آریه قوت مدیر اجرایی عامل جوانان جمهوری آذربایجان فرید جعفر اف خانم شاعر نگار حسنزاده شاهدین قتل عام خوجالی اسد فرج اف و والح حسین اف سخنرانی کرده اند. سخنرانانی که از واحشتگری های قتل عام سخن گفته اند کشتاری که در قره باغ به وقوع پیوسته است مانند یکی از جرایمی که علیه ی بشر ارتکاب شده است ارزیابی کرده و بیان کرده اند که این زخم علاج ناپذیر از یاد مردم آذربایجان ابدا پاک نخواهد شد. همچنین خاطرنشان شده است که رمان "آغری" که بر اساس اسناد آرشیو به رشته ی تحریر در آورده شده است برای  تشریح و توضیح  با  استدلال جزییات فاجعه وراجع به شناساندن والدالیسم ارمنی به دنیا نقش با اهمیتی داشته باشد.

در آخر رویداد فیلمی نمایش شده است که به "فاجعه ی خوجالی" اختصاص داده بود.

خاطرنشان کنیم که رمانی  که مربوط به "فاجعه خوجالی" می باشد پیش از این در زبان های روسی و انگلیسی به طبع رسیده است.

 

گالری

مقالات دیگر