برتولد برخت در زبان آذربایجانی

برتولد برخت  در زبان آذربایجانی

 

نشر جدید بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان کتاب "آثار برگزیده"  درامنویس مشهور و شاعر و نویسنده، نظریه پرداز تئاتر برتولد برخت به طبع رسیده است.

کتاب حاوی آثار " کوراژ مادر و بچه هایش" ، "زندگی گالیلی" ،"اپرا ی سه سکه ای" و " آن سرباز نباشد و این سرباز باشد" می باشد که  از۴ نمایشنامه ی بهتر درامنویس بوده  که تعدادی از تئاتر های جهان آنها را  به نمایش گذشته است.

در اوایل قرن ۲۰ میلادی برخت  که در اروپا مانند اصلاح طلب تئاتر شناخته شده بود،  ایده ی خلاقانه ی وی مهار احساسات عاطفی تماشاگران و جدا کردن آنها از عالم عاطفی می باشد که تکیه بر حقایق واقعی ندارد . نویسنده در آثار از درگیری ها امتناع می کند که تنش مصنوعی ایجاد می نماید. اینجا ترجیح می شود که دراماتیسم با ترانه و تقلید از جمله با مداخلات روزنامه نگاری تامین یابد.

آثار را به زبان ما ایلگار الفی اوغلو ترجمه کرده است.

ویراستاران کتاب سلام سروان و  نریمان عبد الرحمن لی می باشند.

 

مقالات دیگر