مقام رسمی اتریشی در بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان حضور داشته است.

مقام رسمی اتریشی در بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان حضور داشته است.

 

سفیر فوق العاده و الاختیار اتریش مقیم در آذربایجان جناب آقای برند آلکساندر بایرل همراه همسر خود خانم ناتالیا بایرل دربنیاد ترجمه دولتی آذربایجان حضور داشته اند. هنگام دیدار از روابط مابین ادبیات های آذربایجان و اتریش، از آثار نویسندگان اتریشی چون ر.م.ریلکه، روبرت موزیل، شتفان سوایگ، فرانس کافکا، یوزف روت، الیاس کانتی، یورا زویفر، ایلزه آیخینگر، توماس برنهارد، پتر هاندیکه که  به زبان آذربایجانی ترجمه گردیده و انتشار یافته است از جمله از کتاب "اسرار - حکایات آذربایجانی" که در راستای تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان در بلاد آلمانزبان به زبان آلمانی ترجمه شده و در شهر فرانکفورت به طبع رسیده، گفتگو شد.

برند آلکساندر بایرل: "بنیاد شما در واقع در این راستا خیلی کارها کرده است. این کتاب که به زبان آلمانی ترجمه شده  و منتشر گشته است، لازم است که در اتریش هم پخش شود. امروزه در اتریش به کشور شما علاقه وجود دارد و به عبارت دیگر نارسایی اطلاع دیده می شود. از این لحاظ علاقه به کتاب بیشتر می شود. پیشنهاد های شما، نظیر رونمایی کتاب در وین و جا داشتن کتاب در کتابخانه و دانشگاه های کشور شایان تقدیر است. ما از طرف سفارت آماده هستیم که هر چه از دستمان بر می آید کوتاهی نکنیم".

در آخر دیدار به سفیر کتاب " اسرار - حکایات آذربایجانی" منتشره ی در آلمان اهدا گردید.

 

گالری

مقالات دیگر