مقام رسمی انجمن بین المللی اسرائیل و آذربایجان در بنیاد ترجمه

مقام رسمی انجمن بین المللی اسرائیل و آذربایجان در بنیاد ترجمه

۲۰ دسامبر عضو ی هیات اداری انجمن بین المللی اسرائیل و آذربایجان جناب آقا ی آریه گود در بنیاد ترجمه ی ملی آذربایجان حضور داشته است. هنگام دیدار از روابط دوستی و برادری موجود  در میان آذربایجان و اسراییل از ارزش های معنوی  و ادبی که این دو خلق را نسبت به هم دیگر گرامی قرار می دهد سخن گفته شده است . واجبی انتقال اطلاعات در باره ی حوادث قتل عام هایی که طول تاریخ از طرف ارامنه علیه آذربایجانیان اقدام گردیده است از جمله کشتار خوجالی و دیگر جنایت ها به استحضار اجتماع عموم دنیا  رسانیده است.

مهمان اثر "آغری (درد) خودش را که مولف آن است برای ترجمه به رئیس بنیاد - آفاق مسعود ارایه داده است.

 

آفاق مسعود:  این موضوع هر چه دردناک است ولی همیشه  تحت توجه ماست. واقیعت این حوادث را بنیاد به شکل مداوم به وسیله پایگاهی که ۹ سال است که در حال پخش می  باشد  به عرسه بین المللی می رساند. امسال کتاب تاریخی و مستندی را که به سالگرد ۲۵ ساله کشتار اختصاص داده شده و با کرونیک مستندی و عکسها و افاده های گواهی ها  تهیه شده است و کتاب به زبان های انگلیسی و روسی ترجمه گردیده است. کتاب تالیف علی حسن اف - دستیار رییس جمهور در مسایل اجتماعی و سیاسی می باشد . ما در نظر می گیریم که این کتاب را در نمایشگاه های  کشور های مختلف رونمایی کنیم و به وسیله نهادهایی که بنیاد مداوم با آنها در حال مشارکت است به دانشگاه های خارجی بخصوص کتابخانه ها و رسانه بین المللی  برسانیم. برای اینکه این اثر  - کتاب " آغری" را  به رشته تحریر آورده اید  از شما خیلی سپاسگزارم. این کتاب را بدون تمنا با عشقی که توی قلبتان نسبت به آذربایجان دارد به وجود آورده اید. بر این باورم هستم که این اقدام یک نمونه ای است که به انسانیت اشاره می کند.

در آخر دیدار به مهمان کتاب " آثاز برگزیده" ی شلوم الیخم که مال نویسنده ی یهودی تبار می باشد و از آخرین نشر های بنیاد هست و مجله ی ادبیات دنیا ی "خزر" که در داخلش ترجمه آذربایجانی  "تورات" جا می گیرد عطاء گردیده است.

گالری

مقالات دیگر